World Water Congress & Exhibition 2022

I september var ni studenter fra studieprogrammet Vann- og miljøteknikk ved NMBU på IWA World Water Congress & Exhibition i København. Det var en innholdsrik, lærerik og morsom uke! Vi fikk lære mer om hvordan vi kan forvalte vannressursene fremover, snakket med mange interessante bedrifter på stands og ble kjent med andre i vannbransjen.

Om oss
Vi studerer Vann- og miljøteknikk ved NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Vann- og miljøteknikk er et 5-åring sivilingeniørstudie og den tilhørende linjeforening er AquariÅs. AquariÅs er linjeforeningen for studenter ved Vann- og miljøteknikk eller Industriell økonomi med retning VA ved NMBU. Formålet med linjeforeningen er skape et inkluderende og bra sosialt miljø for studentene, og bygge et godt sosialt og faglig nettverk.

København ligger omgitt av vannressurser, som var en passelig lokasjon når mennesker fra verden rundt skulle samles for å diskutere den samme ressursen – vann. Offisiell åpning var mandag morgen, der Anders Bækgaard, ledende president i IWA-kongressen, la frem om klimaendringer, smarte levelige byer og det å sikre rent drikkevann.

Vår reise
Kongressen var stappfull av spennende elementer med workshops og tekniske sesjoner, ulike utstillere fra hele verden, business forums, program på paviljongene i alle pausene, og sosialt og faglig opplegg på paviljongene etter dagens opplegg. I workshopene og de tekniske sesjonene presenterte og diskuterte fagpersoner forskningsresultater med publikum. Da det var 9 ulike sesjoner som foregikk samtidig måtte man velge med omhu, for det var veldig mye man gjerne skulle fått med seg! Vi fikk heldigvis fordelt oss slik at Sarah dro på foredrag om “Contaminants of Emerging Concern” og lærte om nye og ulike metoder for å fjerne disse i fremtiden. Hun dro med Solveig på foredrag om “Sponge Cities” – hvordan best absorbere regnvann og gjøre nedslitte byområder grønne og estetiske. Solveig lærte og at kildekontroll var den mest effektive måten å fjerne mikroplast på. Margreta lærte om ulike metoder for fjerning og kontinuerlig kontroll av H2S, i tillegg til bruken av kobber som oksidasjonsmiddel for å forbedre nitrifikasjon i biofilter. Joakim lærte om sensorteknologi for sanntidsovervåking av dosering og tilstand, og effektivisering av renseprosesser. Trygve så foredrag om hurtige klimaendringer i arktiske strøk, samt holistisk planlegging av vannforvaltning, og Eivind hørte på foredrag om knapphet på vann i Sør-Afrika, og nye teknologier for å drive med lekkasjesøk. Sverre og Charlotte lærte mer om klimagassutslipp i vannbransjen, og dro på et teknologifordrag om nitrogenfjerning. Tatiana lærte om urbant landbruk, forskjellige strategier og tilnærminger til overvannshåndtering, og diskuterte hva smarte og levelige byer betyr for mennesker og miljø.

Noe av det vi fikk mest ut av var å delta på den norske og nordiske paviljong under kongressen, med nettverksbygging, workshops, panel-samtaler og foredrag. Det var veldig interessant å høre fra de ulike nordiske landene om utfordringer de står overfor og hvilke teknologier eller strategier som i fremtiden skal benyttes. Vi fikk også hjelpe til under mottakelsen av den norske ambassadøren i København, der vi serverte mat og drikke. Dette var en flott mulighet til å bli kjent med norske og nordiske aktører.

Videre var det spennende å lære om det tette samarbeidet som land fra ulike kontinenter hadde, om å løse felles utfordringer knyttet til drikkevann. Et eksempel var foredraget om sandfilter, der forskere og ingeniører fra Nederland og Bangladesh fremla sine idéer for å effektivisere rensing. Avsluttende holdt de workshop og diskusjon med publikum, som gjorde at foredragene fikk en mer avslappet og hyggelig atmosfære. Det var enkelt å komme i kontakt med andre deltakere, og flere var svært interesserte i å snakke med studenter, noe som var ekstra gøy for oss!

Kongressen var òg en sosial happening. Det var veldig lett å komme i prat med folk, enten etter et foredrag, i lunsjkøen eller på stand til de ulike bedriftene. I tillegg var det middag med den norske delegasjonen, og vi brukte kveldene på å bli bedre kjent med hverandre. Under kongressen jobbet vi som frivillige for IWA International, hvor vi under workshops eller tekniske sesjoner skannet billetter og hjalp til ved behov. Vi jobbet alltid to og to, og sånn ble vi kjent med andre frivillige også.

Avslutningsvis
Å delta som student på en så stor kongress med vann-eksperter fra alle kontinenter var virkelig en minneverdig opplevelse. Vi lærte om likheter og forskjeller mellom ulike land sine utfordringer knyttet til vann, blant annet hvilke grep som gjøres i land der vann er en sårbar og knapp ressurs. Hovedtemaene om klimaendringer, smarte levelige byer og det å sikre rent drikkevann, gikk igjen under hele kongressen.

Det var spennende å diskutere vannrelaterte problemstillinger med mennesker fra andre land, og vi fikk et større innblikk i ulike utfordringer verden over. Gjennom arbeidet under kongressen ble vi kjent med andre studenter fra forskjellige land, og ble mer interessert i internasjonalt samarbeid.

Vi takker for støtten fra Norsk Vannforening for at denne opplevelsen kunne la seg gjøre. I tillegg har vi fått god støtte og veiledning fra NMBU med Harsha Ratnaweera i spissen. Andre bidragsytere har vært VA-yngre, IWA International, og IWA Norge. Det har vært utrolig lærerikt og vi kunne absolutt dratt på en slik konferanse igjen! Samtidig sitter vi igjen med motivasjon for vår jobbfremtid i vannbransjen. Vi gleder vi oss til nye muligheter, og kan anbefale flere studenter å delta på neste kongress.

Forfattere av artikkelen er Sarah Minos-Stensrud, Charlotte Trovaag, Solveig Erga, Eivind Henriksen Zahl, Margreta Brunborg, Joakim Ødegaard Rognsøy, Tatiana Tyutcheva, Trygve Grobstok Skjeseth og Sverre Våset Weel.