Reisebrev fra Ghana

Den 16. januar reiste jeg (Guro Aasen) og Solveig Erga fra NMBU i Ås til UDS, University for Development Studies, i Tamale, Ghana med støtte fra Norsk vannforening. Formålet med reisen var feltarbeid til masteroppgavene våre på masterstudiet i Vann- og miljøteknikk. Oppholdet varte i 11 uker.

Ghana ligger langs kysten av Vest-Afrika, og Tamale ligger i den nordre regionen av Ghana. I Tamale er det varmt og tørt mesteparten av året, med unntak av en regnsesong fra april/mai til september/oktober.

I tillegg til dette er den nordre regionen i Ghana en av de fattigste regionene i landet, og de har store utfordringer med infrastruktur, spesielt knyttet til vann og avløp. Mitt feltarbeid ble gjort som praktikant hos Ghana Water Company Limited (GWCL). Av de har jeg lært at drikkevannssituasjonen er problematisk. Per nå dekkes omtrent 35% av behovet, og dette gjelder kun de urbane samfunnene. GWCL er ansvarlige for drikkevannsforsyning og behandling i hele Ghana, og de forteller at i Tamale er lekkasjer, stjeling av vann, illegale påkoblinger, den tørre sesongen og regnsesongen med på å lage utfordringer. Jeg har fått bli med til deres vannbehandlingsanlegg og snakket tett med avdelingslederne for både vannkvalitet, drikkevannsanlegget og distribuering.

I min masteroppgave skal jeg se på hva som skjer med drikkevannssituasjonen for den urbane delen av Tamale dersom befolkningen fortsetter å øke hyppig. Jeg skal også se på hvilke tiltak som kan gjøres for å bedre situasjonen.