Per Einar Faugli tildelt årets Vannpris

Vannprisvinneren 2017

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Norsk vannforening har tildelt Per Einar Faugli årets Vannpris. Faugli får prisen for sin innsats for vann og vassdrag.

Vannprisen er innstiftet av Rådgivende Ingeniørers Forening innen vann- og miljøteknikk i samarbeid med Norsk vannforening. Den ble utdelt første gang i 1988, og ble i år delt ut for 27. gang.

Prisen er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder og kan gis til enkeltpersoner, firmaer, frivillige organisasjoner eller institusjoner. Prisen skal gis for spesiell innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter. Vinneren får en kunstgjenstand og et diplom, samt et reisestipend.

Inger Staubo fra Norsk vannforening og Svein Erik Bakken, RIF delte ut årets pris på et seminar i regi av Norsk vannforening i Oslo onsdag 6. april. Seminaret handlet om prisvinnerens fagområde; vannforvaltning. I begrunnelsen fra juryen ble det understreket at Per Einar Faugli er en erfaren, kunnskapsrik og god formidler av vannforvaltning i bred forstand og har jobbet med vann og vassdrag i en mannsalder.

«Vinneren preges av en helhetlig tilnærming til faget, som inkluderer både vassdragsbruk og vassdragsvern. Tilnærmingen fremmer mer rikholdig og nyansert tenkning om vann og vassdrag. Dette gjør ham egnet til å hedres for en lang innsats ikke bare for å fremme helhetlig vann- og vassdragsforvaltning, men også helhetlig og nyansert formidling av og forskning om vann og vassdrag i Norge,» stod det videre i jurybegrunnelsen.

Fra venstre Inger Staubo, Norsk vannforening, prisvinneren Per Einar Faugli og Svein Erik Bakken, RIF.

Per Einar Faugli er utdannet naturgeograf og startet sin karriere i vassdragsforvaltningen i Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer ved Universitetet i Oslo i 1974.

Faugli har siden 1970-tallet arbeidet med å utvikle og fremme kunnskap om norske elver og vassdrag. Han har jobbet i Norges vassdrags- og energidirektorat (1985-2016) både som forskningsleder og rådgiver. Faugli gikk av med pensjon i desember 2016, men er fortsatt aktiv med faglige bidrag og formidling innenfor sitt felt, som de siste årene har dreid mot vassdragenes kultur- og teknologihistoriske sider.

Per Einar Faugli tok seminardeltakerne med på et levende og engasjert foredrag om vannforvaltning i Norge gjennom mange hundre år, og pekte på viktigheten av god forvaltning av vann og vassdrag.  Rundt foredraget fra prisvinneren var det satt opp flere andre foredrag om vannforvaltningen i Norge – hvor står vi og hvor går vi?

Foto: Sindre Langaas

For mer informasjon:

Svein Erik Bakken, Sweco, telefon 93 44 90 96, e-post [email protected]

Inger Staubo, NVE, telefon 480 26 940, e-post [email protected]