Invitasjon til å sende inn “abstracts” til temamøte i Trondheim 28. og 29. oktober

Miljøringen og Vannforeningen vil samarbeide om neste temamøte som blir på Scandic Nidelven i Trondheim 28. og 29. oktober 2019.  Vi inviterer derfor medlemmer og andre i fagmiljøet til å sende inn korte abstracts innen følgende hovedtemaer:

  1. Miljøutfordringer i infrastrukturprosjekter
  2. Vanndirektivet og bruk av veiledere
  3. Gruveavfall og andre industrietterlatenskaper

Her finner du flere detaljer om innlevering og møtet.

Vi ser fram til et engasjerende møte i oktober!