Internasjonale arrangement

Som medlem av Vannforeningen får du rabattert deltakelse på arrangement i regi av European water association (EWA).

EWA arrangement finner du på deres hjemmeside.