Hovinbekken er åpnet på Jordal i Oslo

Foto: Oslo kommune

Etter å ha vært innestengt i 120 år, er Hovinbekken endelig sluppet fri igjen på Jordal. Oslo kommune har i forbindelse med byggingen av nytt Jordal amfi, etablert nytt parkanlegg og gjenåpnet Hovinbekken, som har gått i rør siden år 1900. (Foto: Oslo kommune)

600 meter bekk er gjenåpnet, og det er plantet 87 nye trær. Nærmere 20 000 nye planter skal komme langsmed bekken og ellers i parken. Det er satt opp mange nye sitteplasser i det nye parkanlegget, som nå er åpent for alle. Siden parken er nyetablert, er den ikke så frodig ennå, men dette vil endre seg betraktelig allerede til våren.

Vannet sildrer igjen på Jordal. Foto: Oslo kommune.

Oslo kommune har laget en informativ og fin video om gjenåpningen av bekken og det nye parkanlegget: Nå sildrer Hovinbekken igjen, etter 120 år i rør!💧

Hege Fleisje, som har vært prosjektleder for Vann- og avløpsetaten, sier at de har lykkes godt med prosjektet takket være et tett, tverrfaglig samarbeid med fokus på gode, helhetlige løsninger.

Hovinbekken er tidligere gjenåpnet gjennom Bjerkedalen park og fra Tennishallen på Hasle og ned til Ensjø Torg. Kommunen jobber også med gjenåpning videre ned gjennom Klosterenga.

Gjenåpning av elver og bekker i Oslo

Oslo kommune har ambisjon om å gjenåpne så mange av sine lukkede bekker som mulig. Gjenåpning av bekker i byen gir bedre muligheter til å håndtere mer nedbør, slik vi kan forvente med et klima i endring. I tillegg gir åpne vassdrag et bedre vannmiljø, og danner livsgrunnlag for vegetasjon, bunndyr og fisk. Bekker i byer er også populære nærturmål og attraktive møteplasser.  Vil du vite mer om gjenåpning av elver og bekker i Oslo, kan du lese mer på kommunens nettsider.

Turguide fra Oslo elveforum

Vil du ta deg en tur langs hovedstadens elver og bekker? Oslo elveforum har laget en fin guide med gode kart for turer langs hovedstadens vassdrag, blant annet med gode tips til hvordan du kan finne frem med kollektivtransport. Guiden er utarbeidet på både norsk og engelsk.

Turguider | Oslo Elveforum