Harsha Ratnaweera er visepresident i EWA

Harsha Ratnaweera
Professor, Fakultet for realfag og teknologi. Institutt for bygg- og miljøteknikk

Norsk vannforening representerer Norge i European Water Association (EWA), som omfatter over 55 000 vannfaglige medlemmer i Europa fra 27 land. Harsha Ratnaweera representerer Vannforeningen i EWA. Nyvalgte Wendy Francken fra Belgia tar over EWA lederskapet etter Raymond Erpelding fra Luxemburg. Wendy er leder for VLARIO, forening for vann og avløpsverk og rådgivende ingeniører i Flanders, Belgia. Hun var visepresident i 2021-2023 og tiltrår derfor som president i EWA i 2023-2025, i tråd med EWA tradisjon. Harsha Ratnaweera ble valgt som ny visepresident i EWA for 2023-2025.

EWA satser sterkt på forskningsmedlemmer og har i den forbindelse etablert en ny medlemskategori (269€/år). EWA har 22 forskningsorganisasjoner som medlemmer per i dag, inkludert NMBU, og EWA ønsker flere norske universiteter og forskningsinstitutter velkommen som medlemmer. Det planlegges mye aktiviteter for forskningsmedlemmer ved IFAT-2024, inkludert den 3. internasjonale konferansen om Water Management in Changing Conditions (temperatur, nedbør og befolking – dvs. betjening av turistområder). Vi kommer tilbake med mer info, ta gjerne kontakt med Harsha for mer info.