Vann på Nett

Lars J. Hem

Biofilmdannelse i VAVs ledningsnett med nye Oset vannbehandlingsanlegg

Teknisk godkjenning av minirenseanlegg

Vannkvalitetsendringer i distribusjonssystemet for drikkevann – hvilke endringer kan skje og hvilke muligheter har vi for å overvåke disse?

Sikkerhet i vannforsyningen – en selvfølge? Be prepared to water safety plans

Modeller for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere

Driftserfaringer med membranfiltrering

Hvilke forhold har betydning for biofilmdannelse i drikkevannsledninger?

Jernkorrosjon i drikkevannsledninger – betydningen for korrosjonen av vannhastighet og vannbehandling for fjerning av NOM

I hvilken grad kan vi forvente at cyanotoksiner fjernes i norske vannbehandlingsanlegg?

Effekt av natriumsilikat på jernkorrosjon

Hygieniske barrierer ved nye Oset vannrenseanlegg

Måling av potensialet for biologisk vekst i drikkevannsledninger

Naturlig tetting av lekkasjer inn i tunneler

Fotokjemisk degradering av organisk stoff og miljøgifter. Eksempel: tilsetningsstoffer i flyavisingsvæsker

Biofilmdannelse som følge av utlekking av organisk materiale fra rørmaterialer

Begroingspotensialet i norske vannledninger – innflytelsen av råvannskvalitet og renseteknologi

Naturlig organisk materiale som årsak til vannkvalitetsproblemer; betydningen av molvekstfordelingen til det organiske materialet

Grunnvannets kvalitet og behov for rensetiltak

Idékonkurranse for Oset Vannrenseanlegg

Små renseanlegg i Norden

Laboratorieforsøk med nitrogenfjerning i KMT-reaktor med forfelling og etterdenitrifisering

Avløp fra turistbedrifter, mengde og sammensetning