Vann på Nett

Karina Bakkeløkken Hjelmrvik

Strømforholdene i innløpet til Drammensfjorden