Vann på Nett

Elever ved Frakkagjerd Ungdomsskole

Storavatnet – potensiell reservevannkilde på Haugalandet