07.12.20 Fagtreff: Krise-, nød-, reserve- og beredskapsvannforsyning

STREAMING, NETTBASERT

– hva betyr begrepene og hva er løsningen?

I vannbransjen brukes det mange forskjellige begreper på vann, avhengig av hvilken situasjon vannverket står overfor. I dette fagtreffet skal vi ta for oss de ulike begrepene, og presentere krav, bruksområde og utfordringer. Vi vil også fokusere på hvordan kommuner/vannverk kan samarbeide om de ulike vanntypene.

Møteleder Kristin Kjøglum, Oslo kommune Vann og avløpsetaten

Se opptaket her