21.10.20: Vegutbygging og vannmiljøet – utfordringer og løsninger!

21. oktober 2020 kl. 0855-1515 streaming fra Scandic St. Olavs plass/Teams

Norge er et langstrakt land. Reiser du fra syd til nord i landet, har du tilbakelagt en distanse som likeså kunne føre deg til Nord-Afrika. For å binde sammen landsdelene og redusere reisetiden har det i det siste 10-år vært mange store vegprosjekter i Norge, og flere vegprosjekter er på gang.

Hva gjør disse vegprosjektene med vannmiljøet vårt? Hva bør en utslippstillatelse fra veganlegg inneholde? Når og hvordan bør man rense vegvann, og er det slik at mikroplast fra veg er en stor utfordring?

Opptakene finner du her: (se spilleliste pr. del under video)

Programmet finner du under. 

Informasjon om Vannforeningen
Marit Carlsen, styret i Vannforeningen

Innledning ved møteleder
Kjersti Wike Kronvall, SVV

Del 1
Hva vet vi om effekter av veivann på vannmiljøet og hvor godt fungerer tiltakene?
Jes Vollertsen, Universitetet i Aalborg

CEDR-prosjektet: Hva har vi lært av europeisk samarbeid om veg og vann?
Lene Sørlie Heier, Statens vegvesen

Nasjonal innsjøundersøkelse av saltpåvirkede innsjøer
Halvor Saunes, COWI

Hvis vi mener vannmiljø er viktig, hva er da relevante pålegg?
Frode Kroglund, Fylkesmannen i Agder

Del 2
Store samferdselsprosjekter – forundersøkelser, overvåking av vannmiljø og tanker om tålegrenser
Roger Roseth, NIBIO

Utfordringer med håndtering av tunneldrivevann og oppfølging utslippstillatelser (Utgikk!)
Eirik Leikanger, Veidekke

Erfaringer knyttet til vannhåndtering ved utbygging av Tvedestrand-Arendal
Marianne Simonsen Bjørkenes, Nye Veier

Del 3
Metode for måling av partikler fra dekkslitasje i vegmiljøet
Demmelash Mengistu Ås kommune/NMBU

Mikroplast fra vei
Elisabeth Rødland, NIVA

Hvor godt fungerer dagens rensetiltak for tilbakeholdelse av mikroplast fra veivann?
Resultater fra innledende studier
Eilen Arctander Vik, Aquateam COWI

Del 4
Krav, utforming og design av rensetiltak
Svein Ole Åstebøl, COWI

Uttesting av 2-trinns rensing i Bjørnegårdtunnelen
Thomas Meyn, NTNU

Sedimentasjonsdammer bidrar til å rense forurenset veivann; hvordan påvirkes dyrene som lever der?
Sondre Meland, NIVA

Oppsummering og avslutning ved møteleder
Kjersti Wike Kronvall, SVV