10.02.2020 Fagtreff: Risikoinstallasjoner på ledningsnett

Med utgangspunkt i Askøy-utbruddet og de nedslående resultatene fra Mattilsynets tilsynskampanje av høydebasseng i 2017, ønsker vi i dette fagtreffet å sette søkelyset på installasjoner på distribusjonsnettet, som kan representere en hygienisk risiko. Eksempler på slike installasjoner er råsprengte eller åpne høydebasseng, dårlig sikrede renvannsmagasin og liknende. Vi ønsker å fokusere på hva vannverkene har gjort for å sikre sine installasjoner, og ønsker å få fram synspunkter på om vi må tenke nytt for å redusere denne risikoen. Med tanke på at klimaet blir våtere og villere, vil for eksempel desinfeksjon ute på distribusjonsnettet være et nødvendig tiltak i fremtiden? Har de små vannverkene andre utfordringer enn de store vannverkene?

12:00 – 12:10 Velkommen
Møteleder & Vannforeningen

12:10 – 12:35
1. Resultater fra Mattilsynets tilsynskampanjer på høydebasseng, ledningsnett og prøvetakingsplaner
Hva sier de om sårbarheten ved norsk vannforsyning?
Line Ruden, Mattilsynet

12:35 – 13:00
2. Sårbarhetsanalyse av en del vannverk og vannforsyninger i Midt-Norge
Erik Wahl, Mattilsynet

13:00 – 13:25
3. Innbrudd i høydebassenget til Bodø vannverk – Hva skjedde og hva har vi lært av denne hendelsen?
Svein Ove Moen, Bodø kommune

13:25 – 13:50
4. Askøyutbruddet var en øyeåpner for mange
Hvordan følger vannverkene med på truslene som ble avdekket ved dette utbruddet?
Susanne Hyllestad, Folkehelseinstituttet

13:50 – 14:15
5. Drikkevann i råsprengte installasjoner i fokus (foredraget utgår grunnet sykdom)
Hvordan har Oslo Vann- og avløpsetat vurdert risikoen/sårbarheten hos sine installasjoner og må man kanskje tenke nytt for å ta hensyn til kommende klimaendringer?
Lars Wermskog, VAV (utgikk)

14:15 – 14:40
Kaffepause

14:40 – 15:05
6. Er det nødvendig med ytterligere tiltak i forbindelse med installasjoner på distribusjonsnettet for å redusere risikoen for vannbårne utbrudd?
NN (utgikk)

15:05 – 15:30
7. Spørsmål/diskusjon