Fagtreffet streames direkte 26. september

Økt vannavrenning fra Jordbruk

Ved endret klima for man et større og større problem med jordbruksavrenningen.

Du kan følge sendingen direkte her.

http://biologi.tekna.no/okt-vannavrenning-fra-jordbruk/