EWA-konferansen på Svalbard

I juni ble EWA-konferansen «Water and wastewater management – Challenges in Cold climate» arrangert på Svalbard. Konferansen tok for seg de spesielle utfordringene man har innen vann- og avløpsteknologi i kaldt klima. VA-sektoren har i mange land allerede store utfordringer med oppgradering av infrastruktur til dagens behov, og utfordringene blir vesentlig forstørret som følge av klimaendringene.

Konferansen samlet forskere, administrasjoner og eiere av vann- og avløpsinfrastruktur, for å drøfting av problemer og løsninger, men særlig fokus på kaldt klima og klimaendringer.

Program og abstracts fra konferansen finnes her: www.iwa-ps2016.org og www.ewa-wmcc2016.org. Presentasjonene fra konferansen blir publisert i egen publikasjon.