Vann på Nett

Hva har vi lært om urban hydrologi i de senere år? Hvilke økonomiske gevinster kan oppnås ved å ta hydrologisk lærdom i bruk?

Forfatter:
År:
Årgang: 23
Utgave: 1
Tema: Overvannskvalitet,