Vann på Nett

Har miljømyndighetene bruk for tålegrenser – kan de bli nyttige redskaper i forvaltningen?

Forfatter:
År:
Årgang: 28
Utgave: 2
Tema: Miljøvern,