Vann på Nett

Avfall et miljøproblem i Norge? Hva blir kommunenes fremtidige rolle, og kan de prioritere en slik avfallssatsning?

Forfatter:
År:
Årgang: 28
Utgave: 3
Tema: Renovasjon,