Den Europeiske Vannforeningen (EWA) tildeler den prestisjefulle Dunbar Medal til professor Hallvard Ødegaard.

Professor Hallvard Ødegaard har blitt tildelt den høyt aktede William Dunbar Medal, som anerkjenner eksepsjonelle bidrag i anvendt teknisk utvikling innen vannsektoren. Sponset av IFAT München, verdensleder i andelsmesser innen vannsektoren, feires professor Ødegaard’s prestasjoner med denne biennale ære. 

Professor emeritus Hallvard Ødegaard, en høyt respektert fagmann i vannsektoren, har bidratt signifikant til undervisning og forskning innen vann- og avløpsteknologi. For dette ble han tildelt Den Kongelige St. Olav’s orden i 2011. Dette er den høyeste sivile orden som tildeles i Norge.

Han er anerkjent som oppfinneren av «The Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR)» og innehar fem internasjonale patenter. Hans ekspertise og gode rykte er anerkjent globalt, og gjør ham til en av Norges mest kjente fagfolk internasjonalt. Etter at han gikk av som professor ved Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i 2011, er Professor Ødegaard fortsatt faglig aktiv både som internasjonal foreleser og som rådgiver gjennom sitt konsulentfirma Scandinavian Environmental Technology AS.

Gjennom sin karriere, fokuserte Professor Ødegaard på ulike aspekter av vannrensing, herunder rensing av drikkevann, avløpsvann og industrielle prosessvann. Hans ekspertise inkluderer partikkelseparasjon, biofilm prosesser, desinfeksjon, fjerning av naturlig organisk materiale (humus) i drikkevann og fjerning av næringsstoffer i avløpsvann.  Han har en omfattende publiseringsliste, med mer enn 500 publikasjoner i sitt navn, inkludert flere bøker og mer enn 300 publikasjoner i internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering.

I tillegg til å bidra med å etablere en tradisjon innen vann- og avløpsrensing i Norge, har professor Ødegaard bidratt signifikant til utvikling av vannrenseteknologi globalt. Dessuten har professor Ødegaard spilt en aktiv rolle i internasjonale foreninger. Han var medlem av European Water Association sitt råd i perioden 1984-1991 og vise-president og formann i den teknisk/vitenskapelige komiteen. I anerkjennelse av hans langvarige bidrag til The International Water Association (IWA) ble han utnevnt til «Distinguished Fellow of IWA» i 2014 og «Honorary Member of IWA» i 2016.

Gitt hans omfattende oppnåelser og engasjement, Professor Ødegaard er en velfortjent mottaker av dette års Dunbar Medal. Denne prestisjefylte prisen anerkjenner hans signifikante bidrag til vannrensingsfeltet og bekrefter hans status som en respektert og innflytelsesrik person i VA-industrien.

Dunbar Medal seremonien, som anerkjenner Professor Ødegaard som dette års prisvinner, finner sted i Wien, 19. oktober 2023, ved avslutningen av ÖWAV/EWA felles konferanse: «Water Resources subject to Climate Change Challenges in managing Extremes». Under seremonien vil Professor Ødegaard i et «keynote» foredrag gi et innblikk i hans ekspertområder. Mer informasjon om konferansen kan finnes på EWA’s nettsider.