Betydningen av indre bølger i Oslofjorden

André Staalstrøm, forsker ved NIVA, har i VANN nr. 3 2015 skrevet en artikkel om betydningen av indre bølger i Oslofjorden. Redaksjonskomiteen i VANN mener denne artikkelen er et eksempel på god og entusiastisk formidling av fagstoff. Forfatteren bidrar også med en fengende skrivestil, sier redaksjonskomiteen.
Når kraftige strømmer passerer undersjøiske fjellrygger i vannmasser med vertikal tetthetssjiktning, dannes det inder bølger. Slike bølger får vi i Oslofjorden når tidevannsstrømmen passerer Drøbakterskelen. De indre bølgene frakter med seg energi som blander vannmassene vertikalt når bølgene bryter.

Hvilken betydning slike indre bølger har for sirkulasjonen i Oslofjorden har Staalstrøm studert siden 2009 i et doktorgradsprosjekt.

Han har blant annet slått fast at energien i bølgene blir gradvis mindre innover i fjorden innenfor terskelen. Når bølgene når inn til Bunnefjorden er det lite energi igjen. Vannmassene blandes derfor i liten grad vertikalt her. Vannet i dypet blir derfor liggende i ro i lengre perioder enn i området nærmere Drøbakterskelen. Oksygenet i dypet innerst i Bunnefjorden blir brukt opp og alle høyere former for liv blir borte.

En pdf-versjon av Staalstrøms artikkel finner du her.