Artikler fra VANN nr. 1/2017 som redaksjonskomiteen ønsker å fremheve

Oslofjorden og Drammensfjorden 2. desember 2016 (Foto: André Staalstrøm)

Redaksjonskomiteen har hatt en gjennomgang av artiklene i nr. 1, 2017. Det var denne gangen uvanlig mange fagfellevurderte artikler, men også en del artikler fra foreningens møter. Det var generelt mange interessante artikler. Vi vil her trekke frem to.

  1. Den første er skrevet av André Stålstrøm og Karina Bakkeløkken og omhandler strømforholdene i innløpet til Drammensfjorden. Artikkelen beskriver hva som driver strømmen og validerer en strømmodell mot observerte strømforhold. Artikkelen er godt illustrert og klar i fremstillingen. Forfatterne konkluderer med at modellen klarer å gjenskape hovedtrekkene i strømbildet. Artikkelen tar utgangspunkt i forholdene ved innløpet til Drammensfjorden, men har implikasjoner også for et større område.
  2. Den andre artikkelen er skrevet av Eva Brod, Marianne Bechmann og Anne Falk Øgaard, med tittelen Løst fosfat i jordbruksavrenning – forskjell mellom driftssystemer.

Du finner begge artiklene øverst til høyre.