Årsmøte 2020: 22. april, kl. 12.00-13:00

Årsmøte i Norsk Vannforening blir avholdt digitalt. Påmeldingsmuligheter finner dere her