Leders hjørne

Takk for meg

Når dette nummeret er ute er det rundt generalforsamlingstid, og tid for valg av nytt styre. Etter tretten år, de siste tre som leder, har jeg valgt å gå ut av styret. Det var ikke en enkel beslutning, for det har vært en stor glede for meg å bidra til at Norsk vannforening fortsatt er en svært livskraftig organisasjon. I dette arbeidet er vi mange som gjør hver vår del. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle jeg har møtt, og alle som gjør en innsats for Norsk vannforening i ulike sammenhenger. Jeg vil tro at de fleste opplever det positivt å styrke både sitt faglige nettverk og sin faglige kunnskap slik jeg har gjort.

Tusen takk for tretten trivelige år med Norsk vannforening! Takk også til vårt engasjerte sekretariat fra Tekna. Jeg ønsker det nye styret lykke til med nye utfordringer framover.

Hvorfor skal institusjoner engasjere seg i Norsk vannforening?

I tillegg til de personlige fordelene som deltakelse i foreningen innebærer, vil også institusjoner ha egen nytte av å engasjere seg i arbeidet i foreningen. I tillegg har institusjoner et samfunnsansvar for å sørge for at kunnskapen de sitter på kommer hele landet til gode. Norsk vannforening har arenaer der dette kan ivaretas på en enkel måte. Vi ser en reduksjon i antall bedriftsmedlemskap, og er litt urolige for dette.

Norsk vannforvaltning er svært fragmentert på alle nivåer. I alle de 53 år som Norsk vannforening har eksistert har vi hatt som mål å samle ulike forvaltningsnivåer, konsulent- og forskningsmiljøer på tvers av tradisjonelle sektorer. Vi er opptatt av å ivareta alle vannrelaterte utfordringer fra fjell til fjord. Gjennom våre fagtreff- og seminarkomiteer og i styret kan alle aktører bidra til relevante fagsamlinger. I styret syr vi sammen programmet for neste semester, slik at vi får størst mulig bredde. Gjennom disse kan organisasjoner både markedsføre seg og bidra til at tema de ønsker å ivareta blir tatt opp. Vi arrangerer ca. 10 ulike fagsamlinger i semesteret. Kommunene og deres utfordringer med vann og avløp og annen vannforvaltning er en viktig gruppe, men mange andre aktører får også ivaretatt sine fagområder. For NVE, som jeg kommer fra, har f.eks. vassdragsrestaurering, ulike flomutfordringer og vannkraft vært tema.

Vannforeningen samarbeider også med andre organisasjoner som Norsk hydrologiråd, Miljøringen, Miljødirektoratet, NVE m.fl. om arrangementer. Vi har et profesjonelt sekretariat som ivaretar det praktiske arbeidet med arrangementene.

VANN inneholder som eneste fagtidsskrift vitenskapelige artikler på norsk. I tillegg publiserer vi innlegg som er holdt på våre fagsamlinger. Her er det mulig å nå fram til flere enn deltakerne. For de organisasjonene som ønsker det er det også mulig å markedsføre sine aktiviteter gjennom bl.a. Nytt fra …-sidene. Personer som har noe på hjertet kan f.eks. skrive debattinnlegg. På våre nettsider er alle artiklene fra og med første nummer i 1966 tilgjengelige og søkbare etter tittel, tema og forfatter(e).

Denne aktiviteten er mulig takket være velvillige bedrifter og organisasjoner som både betaler for medlemskap, og er positive til å la egne ansatte være med å bidra med litt av sin arbeidstid og kunnskap i styre, komiteer og på fagsamlinger.

Inger Staubo
leder