Medlemskap/Abonnement

Bli medlem i Norsk vannforening!

Norsk vannforening ønsker å sette vann på dagsordenen og skape kontakt mellom ulike vannfaglige miljøer. Gjennom fagarrangementer og tidsskrift ønsker vi å øke kunnskapen og bidra til debatt om vannfaglige tema.

Foreningen har ca. 1000 personlige medlemmer og ca. 340 institusjonelle medlemmer. Medlemmene representerer en rekke ulike fagmiljøer og brukergrupper innen tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs.

Hva koster medlemskap?

 • Ordinert medlemskap: 300 kr/år
 • Pensjonister: 100 kr/år
 • Studenter får gratis medlemskap i inntil 2 år og gratis deltakelse på seminarer
 • Bedriftsmedlemskap koster fra kr 750-2500, avhengig av bedriftens antall ansatte
  • Under 25 ansatte: 750,-
  • 25-50 ansatte: 1250,-
  • Over 50 ansatte: 2500,-

Dette får du:

 • Over 20 fagarrangement i året
 • Rabatt på seminardeltakelse
 • Inntil 4 utgivelser av tidsskriftet VANN
 • Faglige nettverk
 • Tilgang til foredrag fra tidligere arrangementer

Fordelen med personlig medlemskap selv om din bedrift er medlem, er blant annet eget tidsskrift tilsendt i posten.

Ønsker du kun å abonnere på VANN?

Dersom du av ulike grunner ikke ønsker å være medlem i Norsk vannforening, kan du fremdeles abonnere på VANN. Dette koster kr 500/år.


Innmelding

  Type medlemskap (obligatorisk)  Personalia

  For/mellomnavn (obligatorisk)

  Etternavn (obligatorisk)

  Fødselsdato

  E-post (obligatorisk)

  Adresse (obligatorisk)

  Postnr (obligatorisk)

  Poststed (obligatorisk)

  Mobil (obligatorisk)

  Telefon

  Utdanningsinstitusjon

  Fullføringstidspunkt (mm.åååå) (obligatorisk)

  Arbeidssted

  Kontaktperson

  Navn på arbeidssted

  Avdeling

  Adresse

  Postnummer

  Poststed

  Land

  Kommentar