Medlemskap/Abonnement

Bli medlem i Norsk vannforening!

Norsk vannforening ønsker å sette vann på dagsordenen og skape kontakt mellom ulike vannfaglige miljøer. Gjennom fagarrangementer og tidsskrift ønsker vi å øke kunnskapen og bidra til debatt om vannfaglige tema.

Foreningen har ca. 1000 personlige medlemmer og ca. 400 institusjonelle medlemmer. Medlemmene representerer en rekke ulike fagmiljøer og brukergrupper innen tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs.

Hva koster medlemskap?

  • Ordinert medlemskap: 300 kr/år
  • Pensjonister: 100 kr/år
  • Bedriftsmedlemskap koster fra kr 500-4000, avhengig av bedriftens antall ansatte
  • Studenter får gratis medlemskap i inntil 2 år og gratis deltakelse på seminarer

Dette får du:

  • Over 20 fagarrangement i året
  • Rabatt på seminardeltakelse
  • 4 utgivelser av tidsskriftet VANN tilsendt i posten
  • Tilgang til VANN på nett
  • Faglige nettverk
  • Tilgang til foredrag fra tidligere arrangementer

Fordelen med personlig medlemskap selv om din bedrift er medlem, er blant annet eget tidsskrift tilsendt i posten.

Ønsker du kun å abonnere på VANN?

Dersom du av ulike grunner ikke ønsker å være medlem i Norsk vannforening, kan du fremdeles abonnere på VANN inkl. tilgang til VANN på nett. Dette koster kr 500/år.


Innmelding

Type medlemskap (obligatorisk)

Personalia

For/mellomnavn (obligatorisk)

Etternavn (obligatorisk)

Fødselsdato

E-post (obligatorisk)

Adresse (obligatorisk)

Postnr (obligatorisk)

Poststed (obligatorisk)

Telefon

Utdanningsinstitusjon

Fullføringstidspunkt (mm.åååå) (obligatorisk)

Arbeidssted

Kontaktperson

Navn på arbeidssted

Avdeling

Adresse

Postnummer

Poststed

Land

Kommentar