13.12.2017 Hvordan står det til med våre innsjøer, elver og grunnvann?

 1. Innledning
  v/ Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet
  INNSJØER
 2. Hvordan står det til med økologien i våre store innsjøer?
  v/ Anne Lyche Solheim, NIVA
 3. Hva med miljøgiftene i de store innsjøene?
  v/ Eirik Fjeld, NIVA
 4. Basisovervåking av referansesjøer og andre lite påvirkede innsjøer
  v/ Ann Kristin Schartau, NINA
 5. Nytt blikk på tidligere forsuringsdata
  v/ Gaute Velle, Uni Research og Øyvind Kaste, NIVA
  ELVER OG GRUNNVANN
 6. Utvikling av tilførsler i de store elvene
  v/ Eva Skarbøvik, NIBIO
 7. Hva med vannet vi ikke ser? Ny overvåkning av belastede grunnvannsforekomster
  v/ Atle Dagestad, NGU og Roger Roseth, NIBIO
  TILTAKSORIENTERT OVERVÅKNING
 8. Eksempler på lange serier med tiltaksorientert overvåkning i ferskvann
  v/ Jarl Eivind Løvik, NIVA – Mjøsa – lange tidsserier på vannkvalitet og tilførsler
  v/ Åge Molversmyr, IRIS – Jæren – utvikling av vannkvalitet i intensive jordbruksområder
  v/ Eva Skarbøvik, NIBIO og Sigrid Haande, NIVA – Morsa – utvikling av fosfor, partikler og farge i et vassdrag med høy tiltaksgjennomføring