20.11.2017 Opprydding i spredt avløp – hvor står vi nå?

 1. Gir gjennomførte tiltak positiv effekt på vannkvaliteten i vannforekomstene?
  v/ Carina Isdahl, vannområde Morsa
 2. Infiltrasjonsanlegget på Setermoen
  v/ Petter Jenssen, NMBU
 3. Resultat undersøkelse av renseevnen til kommunale små renseanlegg i spredt avløp i Ringerike/Hole
  v/ Trond Mæhlum, NIBIO og Petter Jenssen, NMBU
 4. Hvorfor valgte Ringerike ny løsning? Hvorfor valgte Ringerike sjøledning når kun små justeringer på de separate avløpsanlegg skal til for at anleggene skal overholde rensekravene?
  v/ Roger Lippert, Ringerike kommune
 5. Tilsyn på avløpsanlegg i spredt bebyggelse
  v/ Nina Rukke, Drammensregionen «Godt vann» og Kenneth Arnesen, Driftsassistansen i Østfold
 6. Hytteproblematikk og minirenseanlegg
  v/ Arve Heistad, NMBU
 7. Trykkavløp som alternativ til lokale rensemetoder
  v/ Arild Engh, Pöyry Norway AS
 8. Uddevalla kommune gjenbruker det vi ser på som et problem. Har svenskene en helt annen tilnærming til det vi ser på som problemet «avløp i spredt bebyggelse»?
  v/ Anna Thoren, Uddevalla kommune, Sverige