12.01.2016 Oljeavskillere

Hvilke regler gjelder for utslipp av oljeholdig avløpsvann?

 1. Hvordan fungerer de og er det behov for endringer?
  v/ Senioringeniør Ingrid Aarre Daae, Miljødirektoratet
 2. Tilsynsaksjon bilvask 2015. Hva ville vi kontrollere og hva er erfaringene?
  v/ Sjefingeniør Cathrine Skjærgård, Miljødirektoratet
 3. Gjennomføring av kontrollaksjonen i praksis. Hvordan blir resultatene fulgt opp?
  v/Tore Magnussen, Kristiansand kommune
 4. Hva oppnår vi med å bruke Svanemerket kjemi og svanemerket vaskehall?
  v/Randi B. Rødseth, Svanemerket
 5. Bruk og misbruk av oljeavskillere. Hva sikrer at en oljeavskiller fungerer
  v/Svein Bøe, Promitec AS
 6. -en sårbar resipient. Hvilke muligheter og verktøy kan kommunen benytte for å beskytte mot uønsket påvirkning, og hvilke mangler?
  v/Arne Haarr, Norsk Vann