19.01.2015 Hvordan kan vi håndtere forurensninger fra vei i urbane områder fremover?

 1. Vegvann – utfordringer og muligheter
  v/Christen Ræstad, eget firma
 2. Forurensningstilførsler fra veg og betydningen av å tømme sandfang
  v/Oddvar Lindholm, NMBU
 3. Erfaringer med systematisk tømming av alle sandfang hvert 5. år
  v/Gjert Egil Johansen, Tønsberg kommune
 4. Ny teknologi og renseløsninger for overvann og sandfangkummer – Presentasjoner fra ulike teknologileverandører
  v/Line Diana Blytt, Aquateam COWI AS
 5. Erfaringer med drift av rensedammer og fremtidige løsninger
  v/Svein Ole Åstebøl, COWI AS
 6. Er vår praksis med sedimentasjonsdammer god nok til å beskytte vann og vassdrag? Og hva gjøres for å utvikle mer effektive renseløsninger? NORWAT-programmet
  v/Sondre Meland, Statens vegvesen Vegdirektoratet
 7. Strategi for vaskevannshåndtering i Oslotunnelene: Eksempel fra rehabilitering av Smestadtunnelen
  v/Camilla Gremmertsen, VIANOVA Plan og Trafikk