21.11.2016 Grunnvann

 1. Definisjon av hygienisk barriere i en grunnvannsforsyning.
  Hva er status for vannkvaliteten fra grunnvannet?
  Carl Fredrik Nordheim, FHI
 2. Områdebeskyttelse og desinfiksjon av grunnvann i Norge – før og nå
  Bernt Olav Hilmo og Rolf Forbord, Asplan Viak
 3. a. Grunnvann i løsmasser
  Stein Wold Østerhus, NTNU
  b. Grunnvann i fjell
  Sylvi Gaut, Sweco
 4. Erfaringer fra drikkevannsforsyning fra grunnvann i Sverige.
  Praksis for områdebeskyttelse og desinfiksjon
  Lena Maxe, SGU (Sveriges geologiska undersökning)
 5. Bør kravene til beskyttelse av grunnvannskilder styrkes i ny drikkevannsforskrift?
  Og bør det bli krav om desinfiksjon av alle grunnvannsforsyninger?
  Tore Forseth, Mattilsynet

Se streaming av arrangementet