11.05.2016 Drikkevannsforskriften – Hva blir nytt og hvilke konsekvenser får det for vannverkene

 

  1. Hva er bakgrunnen for at man ønsker å endre eksisterende forskrift? v/Line Ruden, Mattilsynet.
  2. Norsk Vann har avgitt en omfattende høringsuttalelse på vegne av sine medlemmer. Hva er deres hovedkommentarer til utkastet til ny forskrift? v/Kjetil Furuberg, Norsk Vann
  3. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DSB har gitt en uttalelse med hovedvekt på krav til sikkerhet og beredskap – hva er deres hovedkommentarer? v/Gunnbjørg Kindem, DSB.
  4.  Folkehelseinstituttet som faginstans på drikkevann. FHI har også avgitt en fyldig høringsuttalelse til utkastet til ny drikkevannsforskrift. Hva er deres hovedsynspunkter? v/Wenche Fonahn, Folkehelseinstituttet
  5. Kommentar til høringen og hvor går veien videre. v/Stig Atle Vange, HOD
  6. Kommentarer til forskriftsutkast fra Vestfold Vann IKS v/Tanja Breyholtz, Vestfold Vann IKS
  7. Kommentarer til forskriftsutkast fra VAV v/Trine Røysland, VAV
  8. Kommentarer fra Skien kommune v/Gunnar Mosevoll, Skien kommune