30.10.2017 Akuttutslipp av olje og farlige kjemikalier fra tanker over og under bakkenivå

1. Ny tanklagringsforskrift – Kravet til beredskap m.m.

Glenn Kristian Storbråten, Miljødirektoratet

2. Kystverkets rolle og oppfølging av akuttutslipp fra tanker

Ingrid J Lauvrak

 

3. IUAs rolle i beredskap mot akutt forurensning og eksempler på

Morten Thoresen, Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning

 

4. Resultater fra tilsynsaksjon i 2016 hvor temaet var tanklagring av

Kjersti Aastorp Hirth, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 

5. Hindre utslipp fra nedgravde oljetanker. Erfaringer så langt på

Hege Westermann, VAV Oslo kommune

 

6. Kildevurderinger, oppfølging og tiltak, samt eksempler.

Siri Greiff, Multiconsult AS