31.08.2015 Tilbakeslagssikring – ulike typer og innstillinger?

 1. 098Hvorfor trenger vi tilbakeslagssikring i vannforsyningssystemer?3108
  v/ Magnar Katla, Asplan Viak 
 1. Hva sier standarden (NS-EN 1717) om krav om tilbakeslagssikring?
  v/ Hilde Aarefjord, Standard Norge 
 1. Fordeler og ulemper ved å sikre i henhold til NS-EN 1717. Fordeler og ulemper ved de ulike beskyttelsesmodulene, vedlikeholdskrav og anbefalte bruksområder.
  v/ Paal Schlytter, Axflow 
 1. Erfaringer med innføring av NS-EN 1717 i kommunene. Hvilke krav stilles til nybygg og hva med gamle abonnenter?
  a. v/John Larsen, Trondheim kommune
  b. 
  v/Tina Prifti, Oslo kommune
  c. v/Stein Karlsen, Bærum kommune