29.10.2018 Hvordan åpne flaskehalser i avløpssystem og flomveier?

Det er behov for verktøy og metoder for å avdekke flaskehalser i avløpssystemet og sikre at flomveier fungerer. I et våtere og villere klima er det viktig å få identifisert disse problemene slik at man kan gjøre mer presise tiltak.

1.Modeller er så mangt

Avdekking av flaskehalser i avløpsnettet på andre måter enn ved hydrauliske metoder, eller supplerende oversikter?

v/Jon Røstum Powel AS.

2. Flomveier i modell og taktisk plan for overvann.

Hva registreres og beregnes og hvilken nytte har det? Hvordan kombineres modeller med andre data?

v/ Ursula Zühlke og Alexandra Röttorp, Oslo VAV.

3.Detaljeringsgrader i beregninger. Hva er hensiktsmessig og hvordan brukes resultatene. Nordiske erfaringer.

v/ Torbjørn Friborg Sweco AS

4.Hva skjedde etter at modellen var brukt og resultatene kom?

Bruk av modeller eller resultater til ROS-vurderinger

v/ Marco Westergren Skedsmo og Yvona Holbein, Lørenskog kommune

5.København skal bli «regnsikker». Kan det inspirere oss?

v/ Francesco Righetti Cowi AS.