28-29.10.2019 Samarbeid mellom Vannforeningen og Miljøringen

Scandic Nidelven, Trondheim.

Vannforskriften og bruk av veiledere. Gruveavfall og andre industrietterlatenskaper Miljøutfordringer i infrastrukturprosjekter.

Presentasjonene finner dere her.Presentasjonene finner dere her.Presentasjonene finner dere her.