27.05.2019 Fagtreff: Er norsk badevannskvalitet truet av klimaendringene?

Ved de fleste badeplasser i Norge, både ved sjø og ferskvann, har det alltid vært trygt å stupe uti, uten risiko for å bli syk. Noen hendelser fra fjorårets badesesong førte imidlertid til store avisoverskrifter som utfordret vårt syn på vårt badevann!

Programmet for fagtreffet:

 • Klimaendringer – hva kan vi forvente?
  Reidun Gangstø Skaland, seniorforsker ved Meterologisk Institutt
 • Svømmekløe – et økende problem som følge av klimaendringene?
  Arnulf Soleng, Folkehelseinstitutte
 • Cyanobakterier – et økende problem som følge av klimaendringene?
  Sigrid Haande, NIV
 • Undersøkelse av kommunenes oppfølging av badevannskvalitet for friluftsbad
  Line Ø. Angeloff, Folkehelseinstituttet
 • Erfaring fra en kommune vedr. overvåking av badevannskvalitet
  Hans Kristian Daviknes, Oslo Kommune, Bymiljøetaten
 • Vibriosituasjonen sommeren 2018 – Erfaringer fra Bærum kommune
  Franz Leonard Nilsen, smittevernoverlege.
 • Spørsmål og diskusjon

For å se opptaket fra fagtreffet og laste ned foredragene, trykk her.