26.05.2016 Sentrale renseanlegg, nye utslippstillatelser

01 Velkommen og innledning v/Frode Hult, VAV
02 Mal for utslippstillatelser. Nye utfordringer og strengere krav til ledningsnettet v/Terje Farestveit, Miljødirektoratet
03 Ambisiøse og fremtidsrettede tillatelser. Hvordan bør utfordringene knyttet til sterk befolkningsvekst og klimaendringer løses? v/Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
04 Optimalisering av Bekkelagets renseanlegg -for å klare skjerpede rensekrav og økt belastning v/Helge Eliassen,VAV
05 VEAS møter morgendagens utfordringer v/Rune Holmstad, VEAS
06 MIRA – Nytt interkommunalt selskap med store utbyggingsoppgaver v/Adel Al-Jumaily, Midtre Romerike Avløpsselskap
07 Ny biologisk fosforfjerning ved HIAS. Hva blir konsekvensene v/Sondre Eikås, HIAS
08Klargjøring for storinnrykk på Ringerike. Utvidelse av Monserud renseanlegg v/Cathrine Lyche, Asplan Viak
09 Hvordan møter nedre Romerike avløpsselskap IKS befolkningsveksten på Romerike. Økt fokus på en renere resipient v/Eirik Rismyhr, Nedre Romerike avløpsselskap
10 Nytt energivennlig renseanlegg ved Øyeren. Enebakk kommune har flyttet avløpet fra Morsa-vassdraget til Øyeren v/Kjell-Terje Nedland, Asplan Viak