26.03.2019 Spredt avløp – kommer vi oss videre?

Framskrivinger for bedre myndighetsutøvelse og avløpshåndtering «på bygda» i Midt-Norge.

Hva kan kommunene gjøre for å redusere forurensningen fra de minste avløpsanleggene? Har forurensningsmyndigheten god nok oversikt? Hvilke krav skal stilles til nye avløpsanlegg?

Du kan laste ned presentasjonene til høyre.

Programmet for fagtreffet:

 • Rammevilkår for forvaltning av mindre avløpsanlegg i vannregion Trøndelag.
  Bendik Halgunset, Trøndelag fylkeskommune
 • Hvordan utføres arbeidet i praksis?
  Utfordringer og suksessfaktorer for arbeidet med eksempler fra kommuner og vannområder.

  • Erfaringer fra opprydding i spredt avløp i Nordre Fosen vannområde.
   Saksbehandlingsgruppa for opprydding i spredt avløp, Nordre Fosen VO
  • Avløpsløsninger i Selbu – Hva er godt nok? Gode vurderinger og enklere beslutninger.
   Erik Brenna, Selbu kommune
  • Bedre kontroll med avløp fra hyttebebyggelsen i Oppdal – innføring av kommunal tømming.
   Tore Kleffelgård, Oppdal kommune
 • Kommunenes verktøykasse
  Eksempler på verktøy for bedre myndighetsutøvelse

  • Bedre myndighetsutøvelse – med digital hjelp.
   Dag Erik Håvimb, Powel Environment
  • SINTEF Teknisk Godkjenning av minirenseanlegg – hvordan kan SINTEF TG gi støtte til kommunens vurderinger.
   Willy Thelin, SINTEF
  • NGUs nettbaserte løsmassekart – infiltrasjonskapasitet.
   Atle Dagestad, NGU
  • Verktøykassa til Norsk Vann – kompetanse og veiledning gir bedre forvaltning.
   Gjertrud Eid, Norsk Vann