25.02.2019 Fagtreff: Er vi klare for flere tørre somre?

Under fjorårets tørkesommer innførte flere kommuner i landet hagevanningsrestriksjoner. Noen vannverk opplevde å få rekordlave nivåer i råvannskilden sammen med rekordhøyt forbruk i nettet.

Hvor robuste er vannverkene – både med tanker på vannkildene, vannbehandlingen og distribusjonen av drikkevannet? Hvem bør få dispensasjon under et vanningsforbud, og hva er prioriteringskriteriene? Trenger vi f.eks. strengere regelverk vedrørende plombering av kraner hvis folk ikke overholder et vanningsforbud?

Program for fagtreffet:

 • Åpning og introduksjon om temaet
  Anissa Hasane, Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
 • Hvordan håndterte Oslo kommune CO2-krisen og en tørr sommer samtidig?
  Frode Hult, Oslo kommune, vann- og avløpsetaten
 • Hvordan håndterte Sør-Odal kommune ekstremtørken?
  Ingeborg Hønsen Aasvangen, Sør-Odal kommune
 • Hvordan håndterte Nesodden kommune krisen?
  Reidun Isachsen, Nesodden kommune
 • Kan vi forvente flere slike somre i fremtiden?
  Hanne Heiberg, Meteorologisk Institutt
 • HAOP, en ny mulighet for mer effektiv vannbehandling
  Eilen Arctander Vik, COWI

For å se opptaket fra fagtreffet og laste ned foredragene, trykk her.