24.03.2015 Verdens vanndag 2015 – Vann og bærekraftig utvikling

VELKOMMEN
v/Thorjørn Larssen, Norsk vannforening og NIVA

INNLEDNING
Vann og sanitær i utenriks- og utviklingspolitikken.
v/Hans Brattskar, statssekretær i Utenriksdepartementet
Utdeling av NORSK JUNIORVANNPRIS 2015
Arven etter UNESCOs internasjonale hydrologiske dekade – norsk hydrologi i et nordisk og internasjonalt perspektiv.
v/Nils Roar Sælthun, Universitetet i Oslo

NASJONALE PERSPEKTIVER
Klimatilpasning i vannbransjen – vannforsyning, avløp og overvann.
v/Kim H. Paus, COWI
Vann i den bærekraftige byen, erfaringer fra Oslo.
v/Tharan Fergus, Oslo kommune
Vannforvaltning i et klima i endring – vanndirektivet og klimatilpasning.
v/Line Barkved, NIVA

VANNMUSIKK
Vannmusikk av “En messingkvintett fra Oslo Brass Band”

Utdanning i vannfagene – utfordringer og muligheter.
v/Brit Lisa Skjelkvåle, Universitetet i Oslo

INTERNASJONALE PERSPEKTIVER
Etter TV-aksjonen 2014 – hva skjer nå?
v/Manfred Arlt, Kirkens nødhjelp
Vann, energi og de nye bærekraftsmålene.
v/Hans Olav Ibrekk, Utenriksdepartementet
Utdanningssamarbeid for bærekraftig vannforvaltning.
v/Tore Sætersdal, Universitetet i Bergen
Vann og utvikling – hvor trykker skoen?
v/Jonas Ådnøy Holmqvist, Foreningen for internasjonale vannstudier – FIVAS

DEBATT:
Vann og bærekraft i bistand, de nye millenniumsmålene
Paneldeltakere: De fire innlederne over