23.10.2018 Plastforurensning fra land til vassdrag og kystvann

1.     Elvenes nøkkelrolle for plast i havet

v/ Martin Alvsvåg, Rivers.Global

 

2.     Forsøpling i ferskvann må se_es på agendaen!

v/ Anita Kirkevold, Vannområde Midtre Telemark

 

3.     Erfaring og kunnskap om plastforsøpling i ferskvann

v/ Lise Keilty Gulbransen, Hold Norge Rent

 

4.     Hvordan begrense avrenning av mikroplast fra kunstgressbaner

v/ Bjørn Aas, NTNU

 

5.     Flooded with plastic? Dynamics of microplastic contamination in river catchments

v/ Rachel Hurley, NIVA

 

6.     Microplastics in Havana and the solar-powered Race For Water Odyssey

v/ Hans Peter Arp, NGI

 

7.     Risikoanalyse og overvåking av plastforurensing

Makro – Mikro – Nano – spiller partikkelstørrelsen en rolle?

v/ Tanja Kögel, Havforskningsinstituttet

 

8.     Microplastic Particles in Drinking Water. Method accuracy, precision and results of mapping in Norway

v/ Wolfgang Uhl, NIVA

 

9.      Microplastic impacts on marine organisms

v/ Andy Booth, SINTEF Ocean

 

10. Ryddeaksjon i Lågendeltaet – dette fant vi

v/ Johannes Wahl Gran, Naturvernforbundet Lillehammer

 

11.Hvordan skal vi løse vårt plastproblem

v/ Susie Jahren, Sintef