22.03.2019 Verdens vanndag 2019

Årets tema: Hvordan sikre vi «vann og hygiene til alle» – Leaving No One Behind

Globalt er ca. 850 millioner mennesker uten tilgang til rent drikkevann og ca. 950 millioner mennesker er uten tilgang til fullverdige sanitærløsninger. FNs bærekraftsmål 6 har som formål å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

Gjennom prinsippet «leaving no one behind» ønsker FN å sikre at marginaliserte personer, grupper, regioner eller land ikke faller gjennom bærekraftsmålenes nettverk. Leaving No One Behind handler derfor på godt norsk om hvordan vi kan sikre at «vann og hygiene til alle» blir virkelighet også for marginaliserte grupper.

Du kan laste ned presentasjonene til høyre.

Link til program her.

Arrangører er Norsk vannforening, Norsk Hydrologiråd, Teknas Forum for teknologi og utvikling (FTU), Den norske UNESCO-kommisjonen, Kirkens Nødhjelp, Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU) og Changemaker Norge.