22.03.2018 Verdens vanndag 2018

0. Velkommen
Tora Aasland, leder for Den norske UNESCO-kommisjonen

1. Vannet i naturen – det hydrologiske kretsløpet
Hege Hisdal, NVE

2. Naturbaseret forvaltning af vand i byer – hvor langt kan vi nå?
Eksempler fra danske byer og Dar es Salaam
Marina Bergen Jensen, Københavns Universitet

3. Utdeling av Norsk Juniorvannpris/Utdeling av Viten om vann 2018
Tora Aasland, Den norske UNESCO-kommisjonen/Hege Hisdal, Norsk hydrologiråd

4. Naturbaserte løsninger – har de kommet inn i miljøforvaltningen slik som de fortjener?
Anders Iversen, Miljødirektoratet

5. Prosjektpresentasjoner

  • ENABLE – Enabling Green and Blue Infrastructure Potential in Complex Social-Ecological Regions – David Barton, NINA
  • New Water Ways – towards water-sensitive and climate-adapted Nordic cities – Line Barkved, NIVA
  • Klima2050 – WP2: Stormwater management in small catchments – Edvard Sivertsen, SINTEF
  • UNALAB – Urban Nature Labs – Ingerid Pegg, Stavanger kommune
  • Prosjekt Hovinbekken – fra grå til blå – Tharan Fergus, Oslo VAV
  • Prosjekt Miljøvennlige erosjonssikringstiltak – Ulrich Pulg, UniResearch

Ansvar: Sindre Langaas

Vannmusikk
Studenter ved Norges Musikkhøgskole

6. Bruk av landskapets natur som infrastruktur
Elisabeth Sjødahl, AHO

7. Sponge City
The Chinese interpretation about the storm water management in Cities – examples of Wasser Hannover Association, Germany
Jens Knollmann, Wasser Hannover Association

8. Natur- og vannforvaltning hånd i hånd
Anne Breistein, SABIMA

9. Naturbaserte løsninger – bra, men krevende
Tor Jørgen Askim, Norske anleggsgartnere

10. Forvaltningsplan Gudbrandsdalslågen (naturbaserte løsninger)
Kristin Hasle Haslestad, NVE

11. Økt sikkerhet i og langs Altaelva – miljøtilpasning og fjerning av sikringsanlegg
Anders Bjordal, NVE