21.04.2015 Varsling av naturfare, nå og i fremtiden

Varsling – utfordringer
1. Ekstremvær og varsling – en stor utfordring!
v/John Smits, MET
2. Flom, jord- og flomskred – hva kan egentlig varsles?
v/Herve Colleuille, NVE
Varsel kommer – hva gjør vi?
3. Statens vegvesen som bidragsyter og sluttbruker av varslingstjenesten
v/Tore Humstad, Statens vegvesen
4. Jernbaneverket som bidragsyter og sluttbruker av varslingstjenesten
v/Ole Erik Almenningen, Jernbaneverket
Når flommen kommer – eksempel fra Vestlandet oktober 2014
5. Varsel kommer – hva gjør vi i kommunen?
v/Jostein Eitrheim, Teknisk sjef/Beredskapsansvarlig, Odda kommune
6. Varsel kommer – hva gjør NVEs regionskontor?
v/Aart Verhage, NVE region vest
7. Risikokommunikasjon – hvordan oppfatter en naturfarevarsel?
v/Kjetil Rød, Statens vegvesen/Høgskulen i Volda
Klimaendringer og effekter på flom og skred
8. Klimaendringer – hva skjer nå, og i fremtiden?
v/Eirik Førland, Meteorologisk institutt
9. Hva blir utfordringene for fremtidens flomvarsler
Basert på trender og forventede endringer i flomforholdene i Norge?
v/Hege Hisdal, NVE
10. Nåværende og fremtidig skredrisiko for norsk transportinfrastruktur
Berettelse fra et forskningsprosjekt
v/Regula Frauenfelder, NGI