21.01.2020 Opprydding i forurensede sedimenter i norske fjorder. Hva har vi oppnådd?

Det har vært gjennomført flere store opprydningsaksjoner i forurensende sedimenter langs kysten de siste årene, og flere store prosjekter er på gang. Planer fra gjennomførte prosjekter ble presentert og erfaringer belyst.

Møteleder: Espen Eek, NGI
09:00 – 09:25 Registrering og kaffe
09:25 – 09:30 Velkommen ved Vannforeningen og møteleder
09:30 – 09:55 Opprydding i forurenset sjøbunn (1)
Hilde Beate Keilen, Miljødirektoratet
10:00 – 10:25 Tiltaksmetoder i forurensede sedimenter (2)
Hvordan er det tenkt at de skal bidra til å oppfylle miljømål i havneområder og forurensede fjorder
Espen Eek, NGI
10:30 – 10:45 Kaffepause
10:50 – 11:15 Ren Oslofjord? 10 år med overvåkning (3)
Ingvild Størdal, NGI
11:20 – 11:45 Erfaring fra og overvåkingen i Puddefjorden, Bergen havn (4)
Bjørn Christian Kvisvik, Cowi
11:50 – 12:25 Lunsj
12:30 – 12:55 «Ren havn»- prosjektene i Tromsø og Harstad (5)
Elin Ophaug Kramvik, Multiconsult
13:00 – 13:25 Renere havn i Trondheim – tre år etter (6)
Silje Salomonsen, Trondheim kommune
13:30 – 13:55 Sedimentovervåking i Drammensfjorden Episode II: Den fortsatt skjulte trusselen (7)
Kirsten Kleveland, Drammen kommune og Gro Angeltveit, Lier kommune
14:00 – 14:15 Kaffepause
14:20 – 14:45 Langtidseffekt av tynnsjikttildekking med aktivt kull på testfelt i Grenlandsfjordene (8)
Tilstand til bunnfauna ni år etter tiltak
Hilde Cecilie Trannum, NIVA
14:50 – 15:15 Økonomiske verdier av Oslofjorden (9)
Wenting Chen, NIVA
15:20 – 15:45 Opprydding av forurenset grunn og sjøbunn er fryktelig dyrt, men er det likevel bærekraftig? (10)
Magnus Sparrevik, Forsvarsbygg/Amanuensis II NTNU
15:50 – 16:10 Kildesporing i sedimenter av skipsverftforurensning i Møre & Romsdal (11)
Basert på PAHs kjemiske fingeravtrykk
Synne Solheim, Golder Associates AS
16:15 – 16:25 Oppsummering ved møteleder