07.04.2016 Strategier for fornyelse av ledningsnettet

09:30 – 09:35  Velkommen og innledning
Inger Staubo, leder Norsk vannforening

09:35 – 10:05  Overvann i byer og tettsteder – Hva betyr anbefalingene og ledningsfornyelse?
Ingunn Lindeman, Miljødirektoratet

10:05 – 10:15  Utdeling av Vannprisen 2016
Sigmund Tøien, RIF, og Inger Staubo, Norsk vannforening

10:15 – 11:00  Vinneren av Vannprisen 2016 holder foredrag

11:00 – 11:15  Kaffepause

11:15 – 11:45  Hva koster fremmedvannet oss?
Helen Karstensen, Multiconsult

11:45 – 12:15  Asset management i VA-teknikk (utgår pga sykdom)
Rita Ugarelli, NTNU

12:15 – 13:15    Lunsj

13:15 – 13:35  Diagnosen på ledningsnettet er forretten til smart   ledningsfornyelse
Martina Bergh Svedahl, Asplan Viak/RIN

13:35 – 13:55  Overordnet planlegging av rehabilitering
Per Ole Israelsen og Torbjørn Grindheim, Oslo kommune

13:55 – 14:15  Smart ledningsfornyelse
Espen Solvik, Nesodden kommune

14:15 – 14:30  Kaffepause

14:30 – 14:50  Ledningsfornyelse i Ringerike kommune
Magne Lohre, Ringerike kommune

14:50 – 15:00  Oppsummering og seminaravslutning