20.11.2018 Det 9. nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker

09:30 – 10:00 Registrering

10:00 – 10:20 Velkommen og introduksjon

10:20-12:00 Vandringshindre 

10:20 – 11:10 Key note speaker- Inclusive design in Room for the River
Integration of regional and national requirements in the design of nature development projects.
Cor Beekmans, Rijkswaterstaat Nederland

11:10 – 11:35 Hvis ål er viktig, hvorfor dreper vi den da?
Frode Kroglund Fylkesmannen i Aust og Vest Agder

11:35 – 12:00 Landskapsrestaurering og gjenåpning av Dælibekken i Bærum kommune
Pedro Ardila, Bærum kommune

12:00 – 13:00 Lunsj

13:00-14:20 Restaurering av kystvann

13:00 – 13:50 Key note speaker
Restaurering av ålgräsängar längs svenska västkusten – utmaningar och möjligheter
Per Olav Moksnes Sverige, Institutionen för marina vetenskaper – Göteborgs universitet

13:50 – 14:20 Restaurering av marine naturtyper
eksempler fra EU-prosjektet MERCES og det norske Viksfjord-prosjektet
Eli Rinde, NIVA

14:20 – 14:35 Kaffepause

14:35 – 15:05 Myrrestaurering
Erfaringer fra myrrestaurering på Østlandet
Pål Martin Eid, SNO

15:05-16:35 Kartlegging av dagens situasjon, planlegging og gjennomføring av tiltak 

15:05 – 15:30 Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand, sammenlignet med kravene i vannforskriften
Signe Nybø, NINA

15:30 – 15:45 Kaffepause

15:45 – 16:10 Hvilke tiltak fungerer hvor?
Hvordan elvemorfologi og sedimenttransport setter rammer for våre handlingsrom i vassdrag.
Ulrich Pulg, NORCE LFI

16:10 – 16:35 Eksempel Hardangerfjordprosjektet: har blitt kartlagt og man har fått penger til tiltak
Hvordan gjennomføre alle tiltak som er foreslått i en tiltaksplan? Hvordan få penger?
Sven Helge Pedersen, Hardangerfjord villfisklag

16:35 – 17:00 Take home messages fra RRC seminaret
Gry Walle, Fylkesmannen i Hordaland

17:00 – 17:15 Oppsummering