20.08.2017 Overholdelse av rensekrav – fleip eller fakta?

0. Innledning
v/Terje Farestveit, Miljødirektoratet

1. Fylkesmennene har fått melding om å følge opp anlegg som ikke går bra. Hva fant de ut?
v/Karsten Butenschøn, Fylkesmannen i Østfold

2. Norsk Vann har dokumentert det samme. Hva har de gjort?
v/Arne Haarr, Norsk Vann

3. Hva er problemet, og hva kan driftsassistanser bidra med?
v/Magnhild Førresdal Oppland

4. Hva er problemet: mer spillvann fra en økende befolkning, mer industri, mer overvann?
v/Helge Eliassen, Oslo VAV

5. Vil innovative anskaffelser få fortgang i oppgraderinger? -utgikk

6. Hva gjør vi?
v/Kaj Werner Grimen, Movar IKS