20.03.2017 Forurenset veivann og renseløsninger

1. Forurensningsmyndighetens oppfølging av forurenset veivann
v/Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

2. Når og hvordan rense forurenset veivann? Veidirektoratets svar på utfordringene
v/Sondre Meland, Vegdirektoratet

3. Vannforekomstenes sårbarhet for veiforurensning
v/Sissel Ranneklev, NIVA

4. Renseløsninger for tunnelvaskevann
v/Mona.E. Dedkhah, Cowi AS

5. Tømming av sandfang og regelmessig feiing – effekt på avrenning fra vei til resipient
v/Eirik Leikanger, NIBIO

6. Hvad skal veivand i kloakken? – Eksempler på forskjellige landes og byers krav og regler for rensning af veivand
v/Erling Holm, ApS, Danmark (foredrag mangler)