20.01.2020 Fagtreff: Energinøytrale renseanlegg – det grå gullet

20. jan. kl.12:00–16:00 Ingeniørenes Hus, OSLO

Dagens norske renseanlegg samler avløp som vi helst ikke ønsker å se. Her er det tilsetning av kjemikalier og betydelig forbruk av energi for å få sluttproduktene rent vann og slam for jordbruksformål. Kan morgendagens avløpsrenseanlegg bli et kraftverk? Et kraftverk hvor det skal produseres energi framfor å forbruke?
Bør gårsdagens tegninger ligge i skuffen når man skal designe et avløpsrenseanlegg med fokus på energi? Fokus på å redusere fremmedvann, på å høste energirike partikler tidlig i renseprosessen, rekkefølge på renseprosessene, fokus på varmegjenvinning, energiforbruk fra pumper og blåsemaskiner og design av bassenger.

1. Trender i energiøkonomisering på renseanlegg
Robert Martinez, Norconsult

2. En innovativ og bærekraftig avløpsreise
– Bruk av innovasjon for å redusere kostnader og energiforbruk i Eidsvoll kommune
Thomas Meisfjord, Eidsvoll kommune

3. Fra idé til praktisk gjennomføring. Et eksempel fra Remmen renseanlegg i Halden
Erik Johannessen, COWI

4. Vi kaller det ikke lenger for renseanlegg
Vi kaller det for Miljøfabrikker som benytter avløpsvannet som råvare – Et utfordrende skråblikk på Norge og verden
Sofia Knudsen, Malmberg AS

5. Biogass og gassutnyttelse, mikroturbiner
Anders E. Aker fra Adigo

6. Billund Bioraffineri – Et kraftverk!
Eksempel fra Danmark på ny teknologi og optimal sammensetning av prosesser
Magne Stokka, Krüger Kaldnes