19.04.2018 Forvaltning av urbane vassdrag

Hva er problemet og hvem har ansvar for hva?

Møteleder: Bo Wingård, leder Bærum Elveforum

Velkommen – hva vil vi med seminaret?

1. Hvorfor er det nødvendig med en god forvaltning av urbane vassdrag?
Per Østvold, leder Oslo Elveforum

2. Foredling av byvassdrag i Europa – trender og eksempler
Sindre Langaas, forskningsleder, NIVA

3. Hvem har ansvar for hva? Vannressursloven og andre lovverk
Inger Staubo, senioringeniør, NVE

Spørsmål, kommentarer og svar

 4. Hvordan forvalter de tre kommunene sine vassdrag?
a. Ragnar Sand Fuglum, direktør for kultur og teknikk, Asker kommune
b. Arthur Wøhni, kommunaldirektør samfunn, Bærum kommune
c. Terje Laskemoen, fungerende avdelingsdirektør, Bymiljøetaten Oslo kommune

Spørsmål, kommentarer og svar.

Praktiske eksempler, hvordan samarbeide?
Møteleder: Erik Helland-Hansen, styremedlem Asker Elveforum

5. Forvaltningen av Østensjøvannet
Amund Kveim, leder Østensjøvannets Venner

6. Forvaltning av rene byvassdrag (foredraget utgikk)
Tormod Sikkeland, landskapsarkitekt B16 Arkitektur & Landskap

7. Kampen om Gaustadbekkdalen
Unni Eriksen, rådgiver Oslo Elveforum

8. Forvaltningsplanen/skjøtselsplan for Neselva hvor 1650 nye boliger planlegges
Tanja Kleive Guettler, prosjektleder JM Norge AS

9. Forvaltningen av Lysakerelva – samarbeid mellom kommunale og private grunneiere
Arnstein Stamnes, eiendomsdirektør Mustad Eiendom

10. Levende vassdrag – for robuste og klimatilpassede byer og tettsteder
Vaar Bothner, landskapsarkitekt Trifolia AS og Taran Aanderaa, landskapsarkitekt Asplan Viak

11. Sandvika står foran en stor byfornyelse. Hvordan skal Sandvikselva nedenfor Bjørnegårdsvingen forval
Eilev Gunleiksrud, Bærum kommune

12. Lysakerelva – Offentlig-privat forvaltningsnemnd for Lysakerelva, samarbeid mellom Oslo og Bærum (foredraget utgikk)
Beate Folkestad Habhab, sivilingeniør, medlem av bystyret og byutviklingskomitéen i Oslo, fraksjonsleder for byutvikling, Miljøpartiet de Grønne 

Paneldebatt
Debattleder: Haakon Thaulow, sivilingeniør Thaulow Consult

Kan vi passe bedre på vassdragene våre, slik at kommende generasjoner får levende vassdrag i nærmiljø

  • Per Østvold, leder Oslo Elveforum
  • Tharan Fergus, senioringeniør/prosjektutvikler Vann- og avløpsetaten Oslo kommune
  • Arthur Wøhni, kommunaldirektør Bærum kommune,
  • Tanja Guetler prosjektleder JM Norge AS;
  • Arnstein Stamnes, eiendomsdirektør Mustad Eiendom

Oppsummering videre